کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

ست معاینه - دنا پویا

ست معاینه - دنا پویا

خرید اینترنتی وآنلاین ست معاینه ساخت شرکت دناپویا - ایران

خرید ست معاینه،خرید آنلاین ست معاینه،خرید اینترنتی ست معاینه،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی ست معاینه،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی،دندال

    

تعداد در بسته: 3 عدد

     

 

 5 سال وارانتی ثبات رنگ دنا پویا و تعویض در صورت زنگ زدگی
 

شرکتدنا پویا
کشورپاکستان

ست معاینه 3 عددی دنا پویا


خرید ابزار دندانپزشکی | خرید اینترنتی لوازم عمومی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش ابزار دندانپزشکی

قیمت تقریبی ست معاینه - دنا پویا

21,000 تومان

خرید ست معاینه،خرید آنلاین ست معاینه،خرید اینترنتی ست معاینه،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی ست معاینه،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی،دن