کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

سرنگ تزریق کمرشکن - دنا پویا

سرنگ تزریق کمرشکن - دنا پویا

خرید اینترنتی و آنلاین سرنگ تزریق کمرشکن SYRINGE ASPIRATING FOLDING TYPE ml 1.8 ساخت شرکت دنا پویا ایران - مناسب برای مصارف دندانپزشکی

خرید سرنگ کمرشکن،خرید سرنگ کمرشکن،خرید اینترنتی سرنگ کمرشکن،سرنگ کمرشکن،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی سرنگ کمرشکن،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی،دندال

 

 5 سال وارانتی ثبات رنگ دنا پویا و تعویض در صورت زنگ زدگی
 

شرکتدنا پویا
کشورپاکستان

سرنگ تزریق کمرشکن دنا پویا

SYRINGE ASPIRATING FOLDING TYPE

حجم 1.8 میلی لیتر

   

سایزهای موجود:

- کوچک

- متوسط

    


خرید ابزار دندانپزشکی | خرید اینترنتی لوازم عمومی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش ابزار دندانپزشکی

قیمت تقریبی سرنگ تزریق کمرشکن - دنا پویا

38,000 تومان

خرید سرنگ کمرشکن،خرید سرنگ کمرشکن،خرید اینترنتی سرنگ کمرشکن،سرنگ کمرشکن،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی سرنگ کمرشکن،خرید اینترنتی ابزار