کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

سرنگ تزریق سه حلقه - دنا پویا

سرنگ تزریق سه حلقه - دنا پویا

خرید اینترنتی و آنلاین سرنگ تزریق سه حلقه Aspirating Three Ring Fix Syringe ساخت شرکت دنا پویا ایران - مناسب برای مصارف دندانپزشکی

خرید سرنگ سه حلقه،خرید سرنگ سه حلقه،خرید اینترنتی سرنگ سه حلقه،سرنگ سه حلقه،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی سرنگ سه حلقه،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی،دندال

 

 5 سال وارانتی ثبات رنگ دنا پویا و تعویض در صورت زنگ زدگی
 

شرکتدنا پویا
کشورپاکستان

سرنگ تزریق سه حلقه دنا پویا


خرید ابزار دندانپزشکی | خرید اینترنتی لوازم عمومی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش ابزار دندانپزشکی

قیمت تقریبی سرنگ تزریق سه حلقه - دنا پویا

38,000 تومان

خرید سرنگ سه حلقه،خرید سرنگ سه حلقه،خرید اینترنتی سرنگ سه حلقه،سرنگ سه حلقه،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی سرنگ سه حلقه،خرید اینترنتی ابز